הגשת תביעה

מסמכים נדרשים

מבוטח יקר

כדי להגיש תביעה יש לשלוח את המסמכים הבאים:

טופס תביעה חתום
להורדת טופס התביעה
לחצו כאן

קבלות מקור
בצירוף של כל הטיפולים והתאריכים (חשוב! שעל כל קבלה יהיה רשום שם מלא של מקבל השירות, סוג הטיפול, כמות טיפולים, עלויות)

צילום המחאה מבוטלת או טופס ניהול חשבון בנק
לצורך העברה בנקאית

תעודת התמחות של המטפל

הפנייה מרופא לקבלת שירות טרם ביצוע הטיפולים
הכולל פירוט של מצבו הרפואי של המבוטח

את המסמכים יש לשלוח למח' תביעות ב'פמי' רחוב המשביר 1, חולון, מיקוד 5885214

לבירור סטטוס תביעה קיימת, באפשרותך לפנות במייל ל TviotIL@femi.com

נותני שירות לאיזור האישי