הגשת תביעה

מסמכים נדרשים

מבוטח יקר

כדי להגיש תביעה יש לשלוח את המסמכים הבאים:

טופס תביעה חתום
להורדת טופס התביעה
לחצו כאן

קבלות 
אם לא מועברות קבלות מקור, יש לפרט האם מתבקש החזר מגורם אחר, ואם כן – לציין מה הסכום שיתקבל ולצרף אסמכתא בצירוף של כל הטיפולים והתאריכים (חשוב! שעל כל קבלה יהיה רשום שם מלא של מקבל השירות, סוג הטיפול, כמות טיפולים, עלויות)

צילום המחאה מבוטלת או טופס ניהול חשבון בנק
לצורך העברה בנקאית

תעודת התמחות של המטפל

הפנייה מרופא לקבלת שירות טרם ביצוע הטיפולים
הכולל פירוט של מצבו הרפואי של המבוטח

את המסמכים יש לשלוח למחלקת התביעות בחברת Femi באמצעות מייל שכתובתו Tviotil@femi.com או לחילופין באמצעות דואר ישראל לכתובת: קמפוס אמות, רחוב ירושלים פינת רח' המלאכה 22 , חולון, מיקוד 5885825.

 

לבירור סטטוס תביעה קיימת, באפשרותך להיכנס לאזור האישי.

נותני שירות לאיזור האישי